LINU er et screeningssystem, som giver mulighed for, at screene inden for en bred vifte af fag og niveauer.
LINU systemet kan også bruges i forhold til dokumentation af SPS-behov inden for læsning, skrivning og matematik.

LINU er et testsystem, som giver os mulighed for, i samarbejde med brugerne, at designe, målrette og afvikle webbaserede literacy- og numeracy screeninger til specifikke målgrupper.

Ved hver LINU-screening får du en detaljeret afrapportering med en overskuelig, overordnet kompetenceprofil, som gør det lettere at planlægge 
undervisningen og at rådgive og vejlede den testede unge. Læs mere om LINU’s testsystem og de enkelte screeninger her.

Målgrupper
LINU henvender sig til ungdomsuddannelser, efterskoler, FGU-institutioner, VUC'ere samt jobcentre - alle med det formål at målrette screeninger til nøje udvalgte målgrupper eller kompetenceområder.

Bestil LINU
Ønsker du og din institution eller virksomhed adgang til LINU testsystem og screeninger, så bestil her, og kom hurtigt i gang med at screene.