FGU Vejledende Niveauindplacering er en række screeningsværktøjer, der retter sig mod FGU-sektoren.

Screeningerne kan benyttes i arbejdet med at niveauindplacere nye elever i forhold til dansk, dansk som andetsprog, matematik og engelsk.   

Du finder vejledninger og eksempel på rapporter herunder.

Vejledninger er lyseblå. 
Manualer er mørkeblå. 
Trin-for-trin-guide er orange.