Hvorfor?

Jo tidligere de skriftsproglige og matematiske kompetencer bliver afdækket og erkendt af både uddannelsesinstitutionen og den unge, desto større er chancen for at undgå unødigt frafald og sætte proaktivt ind med vejledning og hjælp.

En tydelig strategi fra institutionens side i forhold til literacy og numeracy skaber større differentiering i uddannelsesforløbet og bedre vejledning af unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Og skåner mange unge for et hak i selvtilliden.

LINU-systemet er udviklet til at screene grupper af elever på ganske kort tid. LINU opsamler resultaterne i en database, som gør det muligt for institutionen at sammenligne egne elever med et gennemsnit af elever på landsplan eller regionsplan.

Fordelene for undervisere og elever er:

  • Hurtig igangsættelse - og dermed kort forberedelsestid
  • Al data gemmes i en central database
  • Bedre mulighed for fastholdelse af den enkelte elev
  • Lettilgængelige rapporter
  • Der kan laves træk for hele institutionen
  • Der kan laves træk på den enkelte klasse/gruppe
  • Der kan søges oplysninger om den enkelte elev
  • Dokumentation for opfølgning

 

LINU databehandleraftale

 

Hvad?

LINU er et testsystem, som giver mulighed for at designe, målrette og afvikle webbaserede screeninger til specifikke målgrupper. LINU er udviklet af læse- og matematikvejledere på baggrund af mange års erfaring inden for udredning og undervisning af elever og kursister med specifikke læringsvanskeligheder.

En LINU-screening udmønter sig i en detaljeret afrapportering, som dels giver en overskuelig overordnet profil og dels muliggør detaljeret planlægning af undervisning, rådgivning og vejledning på baggrund af kategoriserede detailresultater.

Hvordan

LINU-screeninger afvikles direkte via internettet. Resultatet af vores screeninger vises i en detaljeret rapportform, der indeholder en overskuelig, overordnet profil. Samtidig muliggør LINU en detaljeret planlægning af undervisning, rådgivning og vejledning på baggrund af kategoriserede detailresultater.